FILTROS
25/05/2014 / 19:00-23:00h - Taller de Narrativitats | Pica i fuig, Sala d'Art Jove | - Nook Nook - Barcelona - España