FILTROS
27/10/2011 / 21:00h - 29/10/2011 - Pornoterrorismo (Diana Pornoterrorista, TrashMixer & Andy Clark) - Antic Teatre - Barcelona - España